Deze site is een initiatief om het Zeister wapen weer ingevoerd te krijgen op alle publicaties van de gemeente Zeist. en daarmee afscheid te nemen van de kloeke en zakelijke Z welke onworpen is in een tijd waarin gedacht werd dat de Gemeente als organisatie een zakelijke instelling was en de in inwoners gezien werden als klanten en clienten. Maar de toekomst vraagt om een betrokken gemeente, een bestuur dat midden in de gemeenschap staat, in het heden, tussen verleden en toekomst Dit is het vermaledijde groene en zakelijke logo dat  20 jaar geleden,  in 1990 en passend in de tijd geest van toen, werd ingevoerd. Klik op het logo en lees op de site van de gemeente Zeist  wat de beweegredenen waren.