Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zeist Bij deze wil ik de Gemeente Zeist feliciteren met haar nieuwe site  Wel doet het mij als Zeistenaar verdriet dat op de nieuwe site het wapen van Zeist ontbreekt. Het stoort mij al jaren dat op de publicaties die ik van de gemeente onder ogen krijg het wapen van Zeist ontbreekt. Is dit vergeten, is er niet aan gedacht? Het geeft mij de indruk dat het bestuur van Zeist en het dorp Zeist niets met elkaar te maken hebben. Maar is het niet zo dat het bestuur door de inwoners van Zeist gekozen is ? Zo  lijkt het mij zin vol om in alle presentaties van de Gemeente Zeist weer gebruik te maken van het unieke uit de 12de eeuw stammend wapen .   Het zou echt een mooie start zijn van uw nieuwe college. Door het weer invoeren van het wapen, uw intenties tot het verbeteren van de relatie tussen het bestuur en de inwoners van Zeist zichtbaar te maken. Hoogachtend, M.J. Schwencke